علیرضا محمدی

مدیر، مشاور و مدرس در حوزه مدیریت منابع انسانی

سوابق تحصیلی

دکتری مدیریت منابع انسانی

گرایش مدیریت منابع انسانی

موسسه/دانشگاه: علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

موسسه/دانشگاه: علامه طباطبایی

کارشناسی مهندسی صنایع

گرایش تحلیل سیستم

موسسه/دانشگاه: صنعتی شریف

دیپلم ریاضی فیزیک

موسسه/مدرسه: شهیدبهشتی

مهارت‌ها

طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت منابع انسانی

100%

تدوین نقشه راه تعالی سازمانی

80%

طراحی ساختار و فرایندها

100%

مدیریت استراتژیک

80%

تجزیه و تحلیل سیستم

80%

سوابق شغلی

رئیس توسعه منابع انسانی و بهبود روش ها

شرکت: مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی 34000

دانشگاه: دانشگاه تهران

کارشناس ارشد سیستم و روش

شرکت: کارت ایران خودرو

کارشناس مدیریت استراتژیک

شرکت: سما سامانه

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

80%

مهارت شنیداری

80%

دوره ها و گواهینامه ها

ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

موسسه: دانشگاه تهران

ارزیاب مدل تعالی مدیریت منابع انسانی 34000

موسسه: دانشگاه تهران

تجزیه و تحلیل مشاغل به روش هی گروپ

موسسه: راهیان چابک

استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK)

موسسه: آریانا

مدیریت ریسک پروژه ها

موسسه: آریانا

ارزیاب مدل تعالی سازمانی(EFQM)

موسسه: سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت استراتژیک

موسسه: آریانا

افتخارات

تحقیقات

مقاله: مدل جامع عوامل مؤثر بر كارتيمي اثربخش در بستر سازمان و مقياس هاي سنجش آن

ناشر: فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی

مقاله: ارایه ابزار اندازه گیری فرایند یادگیری زدایی در سازمان

ناشر: فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی

مقاله: ارایه الگوی پیشگیری از سکوت سازمانی با استفاده از آموزه های نهج البلاغه

ناشر: دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت

مقاله: چرایی، چیستی و چگونگی رهبری کوانتومی

ناشر: فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی

تماس با من